Projekt “Zajedno smo jači – podrška mladim roditeljima”

Projektom „Zajedno smo jači- podrška mladim roditeljima“ cilj je osigurati ciljane socijalne usluge podrške mladim roditeljima u riziku, radi osnaživanja roditeljskih i životnih vještina, ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, prava na obrazovanje i rad.

Nositelj projekta je „Udruženje Djeca prva“, a partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Zagreb– podružnice Dubrava, Maksimir i Sesvete. Financiranje projekta omogućio je Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport.

U svrhu poticanja integracije mladih roditelja u riziku od socijalne isključenosti ključne su sljedeće aktivnosti: individualno savjetovanje korisnika, sudjelovanje u grupi podrške za mlade roditelje/obitelji u riziku,  te informiranje i senzibiliziranje lokalne i šire javnosti. Izvoditelji aktivnosti su psiholozi, s dugogodišnjim iskustvom direktnog rada s korisnicima u socijalnim uslugama.

Provedbom projekta osigurat će se dostupna i kvalitetna ciljana socijalna usluga psihosocijalnog savjetovanja za mlade roditelje. Mladi roditelji unaprijedit će svoje roditeljske i komunikacijske kompetencije te kompetencije/strategije nošenja sa stresom, osnažiti se u roditeljskoj ulozi, razviti/proširiti svoju socijalnu mrežu međusobne podrške i dobiti pomoć u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, socijalnoj zaštiti, prava na obrazovanje i rad. Lokalna i šira javnost bit će informirana o potrebama i izazovima s kojima se susreću mladi roditelji/obitelji u riziku.