Zajedno gradimo sustave podrške (UP.04.2.1.11.0185)

Udruženje “Djeca prva” zajedno s Centrom za razvoj zajednice “Suncokret” sudjeluje kao partner na projektu “Zajedno gradimo sustav podrške” čiji je nositelj Udruga Amozonas.

Više o projektu pročitajte u nastavku…

Naziv projekta: Zajedno gradimo sustave podrške, UP.04.2.1.11.0185 u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Kratki opis:

Kroz projekt će partnerske organizacije (tri OCD-a) ojačati kapacitete u području dobrog upravljanja i socijalnog uključivanja. Edukacije i mentorstvo predstavnika/ica i zaposlenika/ica organizacija pridonijet će njihovom institucionalnom jačanju. Sve tri organizacije kroz osmišljavanje i provedbu programa za rad s djecom koja su doživjela stres i krizu te izradu alata za samopomoć povećat će kapacitete za pružanje odgovora na potrebe lokalnih zajednica u kriznim situacijama. Dostupnost kreiranih alata dugoročno doprinosi i jačanju kapaciteta drugih organizacija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Organiziranje izobrazbe predstavnika/ica OCD-a (u području financijskog upravljanja te neformalno obrazovanje zaposlenika/ica u području zakonodavnog okvira i prikupljanja sredstava)
  • Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika/ica OCD-a za neposredan rad u području socijalnog uključivanja (kroz mentorstvo i procjenu potreba u lokalnoj zajednici)
  • Osmišljavanje, izrada i provedba (online) programa za osobe (djecu) koja su pretrpjela traumu ili kriznu situaciju
  • Izrada digitalnog priručnika – alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

Navedene aktivnosti doprinose dostupnosti i kvaliteti socijalnih usluga i programa za krajnje korisnike – djeca, nastavnici, stručnjaci i korisnici CZSS u tri županije. Time se direktno doprinosi i ujednačenijoj razvijenosti i distribuciji OCD-a po regijama te pristupu socijalnim uslugama i programima po županijskim područjima, kao i održivosti samih organizacija i njihovih programa.

Nositelj projekta: Udruga Amazonas

Voditelj projekta: Blaž Glavinić,

Partneri na projektu:

  • Udruženje „Djeca prva“
  • Suncokret – centar za razvoj zajednice

Trajanje provedbe projekta: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023. (18 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 493.288,68 kn

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda: 419.295,38 kn i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 73.993,30 kn.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr  i www.strukturnifondovi.hr