U informativnoj publikaciji Ureda za udruge predstavljen projekt “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”

Ured za udruge izdao je informativnu publikaciju u kojoj su predstavljeni uspješno provedeni projekti Europskog socijalnog fonda, s osvrtom organizacija koje su ih provodile na najveće izazove u provedbi projekata te na njihovo viđenje doprinosa projekata pozitivnim promjenama i učincima projekata na zajednicu u kojoj su provedeni, odnosno na društvo u cjelini.

Predstavljen je i naš projekt “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”, kojeg je Udruženje provodilo u partnerstvu s Poliklinikom “Zlatni cekin” i Udrugom “Prevencija”.

Pročitajte više u publikaciji!