TJEDAN UDRUGA 2014.

Grad Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i ove je godine organizirao manifestaciju Tjedan udruga, kojoj je cilj upoznavanje šire javnosti s radom različitih udruga, njihovim programima i članovima. 

I “Djeca prva” pridružila su se manifestaciji i 09.06.2014., na prvom danu Tjedna udruga, predstavila svoje programe, brošure, letke, članove i volontere  te počastila zainteresirane prolaznike osmijehom i bombonima.