Sudjelovanje Udruženja Djeca prva u IPA 2009 Twinning projektu

Od siječnja 2013. godine, u okviru IPA 2009 Twinning projekta “Unapređenje kapaciteta stručnjaka za zaštitu prava i interesa djece i mladih smještenih u domove za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju”, Udruženje Djeca prva sudjeluje u međusektorskoj i međuresornoj radnoj skupini za izradu nacionalnog protokola suradnje i koordinacije između dionika u pitanjima skrbi za djecu s poremećajima u ponašanju.

Twinning projekt započeo je u rujnu 2012. godine, a provodi se uz pomoć Ministarstva zdravstva, socijalne skrbi i javne sigurnosti Sjeverne Irske i Northern Ireland Cooperation Overseas (partner iz zemlje članice).

Cilj projekta je poboljšati kapacitete Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske kako bi se poboljšala zaštita prava i interesa djece i mladih smještenih u domove za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju. Svrha projekta je poboljšati kvalitetu rada sručnjaka zaposlenih u takvim domovima.