Sudjelovanje Udruženja Djeca prva na Konferenciji “Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti- izazovi i mogućnosti”

2010. godina kao Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti posvećena je borbi protiv siromaštva u cjelini. Suzbijanje siromaštva i unapređenje dobrobiti djece jedan su od prioriteta Europske unije.

Konferencija “Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti- izazovi i mogućnosti”, koja se održala 30. studenog 2010. godine, imala je za svrhu raspraviti politiku borbe protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, potaknuti raspravu o zaštiti dječjih prava i interesa, te utvrditi načine kako utjecati na poboljšanje dobrobiti djece.

Udruženje Djeca prva aktivno je sudjelovalo na Konferenciji, a izlaganje izvršne direktorice Udruženja Sanje Orešković Vrbanec na temu “Uloga partnerstva u pružanju podrške i pomoći djeci i mladima” moguće je pogledati u prilogu.

U prilogu se nalaze i zaključci s Konferencije, te plakat i program.

Uloga partnerstva u pružanju podrške i pomoći djeci i mladima

Zaključci s Konferencije

Program Konferencije

Plakat Konferencije