Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu “Standarda kvalitete u provedbi posebne obaveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade”

Izvršna direktorica Udruženja Djeca prva Sanja Orešković Vrbanec sudjelovala je u radu radne skupine za izradu prijedloga “Standarda kvalitete u provedbi posebne obaveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade”, koja je osnovana 7. listopada 2011.g. na inicijativu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Radna skupina će Standarde kvalitete predstaviti na javnoj raspravi 30.05.2012.

 

Tako izrađeni standardi prvenstveno služe organizacijama koje provode posebne obveze, te onima koje donose odluke o financiranju pojedinih programa za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Standardi mogu poslužiti kao smjernice povećanja kvalitete u provedbi određenih usluga.

 

Ovaj dokument predstavlja značajan korak ka standardizaciji tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju, a sudjelovanje Udruženja u njegovoj izradi doprinosi razvoju međusektorske suradnje i zagovara kombiniranu socijalnu politiku te je dokaz kako udruge mogu vrlo kompetentno djelovati u području zaštite dječjih prava.

Prikaz skupa “Izazovi provedbe posebne obveze uključivanja u individualni i grupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade”