Sudjelovanje “Djece prve” u radu HMPS

U Domu Crvenog križa na Sljemenu, 07. i 08. srpnja 2017., članovi Hrvatske mreže protiv siromaštva raspravljali su o nastavku svoga rada te o aktualnim projektima i programima koji se provode u RH i na razini Unije. Glavna tema rasprave bila je  kako činiti još više i još bolje za sve osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Osim radnog sastanka održana je i skupština članova Mreže. “Djecu prvu” predstavljala je naša Sonja Vukadinović, socijalna radnica i koordinatorica programa Udruge.

Fotografija preuzeta s FB stranice HMPS

Cilj Mreže je utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih aktivnosti i utjecanjem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa, uz kontinuiranu suradnju s Europskom mrežom.

Više o cijelom događanju, kao i nekoliko fotografija, moguće je pogledati na Facebook stranici Hrvatske mreže protiv siromaštva.