Stručna podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovim njihovih obitelji nastavlja se i dalje

Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici (UP.02.2.2.15.0055) je dvogodišnji projekt kojim se doprinosi socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja djeci, mladima i članovima njihovih obitelji; programe razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih; program podrške roditeljstvu; osnaživanje kapaciteta stručnjaka te informiranje i senzibiliziranje javnosti na području urbane aglomeracije Zagreb.

Do kraja siječnja 2023. godine, u usluge savjetovanja i pomaganja ukupno je uključeno 72 djece i mladih i 69 njihovih roditelja/članova obitelji. U tijeku je provedba programa grupnog rada s djecom i mladima te provedba programa podrške roditeljstvu. Također se provodi program unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za rad s ranjivim skupinama, u koju je uključeno 18 stručnjaka, voditelja mjera nadzora, koji kontinuirano sudjeluju u konzultacijskim sastancima.

U okviru projekta, 27.01.2023. održan je okrugli stol na temu “Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?”. Skup je okupio stotinjak stručnjaka, predstavnika sustava socijalne skrbi, odgojno-obrazovnog sustava, zdravstva, pravosuđa, policije i udruga, a održan je s ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse pružanja podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju kao i adresiranja područja u kojima su nužna poboljšanja.

Obzirom na zabrinjavajući porast pojavnosti poteškoća vezanih za mentalno zdravlje odnosno pojavnosti problema u ponašanju kod djece i mladih sudionici okruglog stola složili su se da je iznimno važno rano prepoznati dijete koje iskazuje probleme u ponašanju ili kod kojeg postoji rizik od pojave problema u ponašanju te njemu kao i članovima njegove obitelji pružiti odgovarajuću i pravovremenu pomoć. Nakon održanog okruglog stola izrađeni su i distribuirani zaključci.

Projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/http://www.esf.hr/