Sastanak mreže nacionalnih partnera Eurochild-a

Sad kad smo uspjeli organizirati i prilagoditi svoj rad novonastalim okolnostima izazvanima COVID-19 te kad smo se “posložili” nakon potresa koji nas je zadesio, konačno možemo sa svima vama podijeliti informacije o sudjelovanju na Sastanku mreže nacionalnih partnera (NPN) Eurochild organizacije.

Sastanak mreže nacionalnih partnera Eurochild-a održan je 16. i 17. ožujka ove godine. Po prvi puta, obzirom na trenutno izvanredno stanje u Europi i ostatku svijeta izazvano pandemijom COVID-19, sastanak je održan online, u formi dvodnevnog webinara, umijesto u Bruxellesu kao što je to uobičajeno.

Na sastanku je, kao predstavnica neformalne Koordinacije udruga za djecu Hrvatske sudjelovala i naša voditeljica razvoja programa Natalija Stanković.

Mreža nacionalnih partnera Eurochild-a okuplja predstavnike nacionalnih mrežnih organizacija koje se bave zaštitom prava i dobrobiti djece. Ovakvi sastanci važan su dio ciklusa aktivnosti Eurochild organizacije, održavaju se svake godine s ciljem zagovaranja prava i dobrobiti djece, učenja te razmjene znanja i iskustava organizacija članica.

U fokusu održanog webinara bila su dječja prava, posebno prava ranjihvih skupina djece, kao što su djeca s poteškoćama u razvoju, djeca koja žive u institucionalnij skrbi, djeca u jednoroditeljskim ili mnogočlanim obiteljima, djeca Romi, djeca migranti i azilanti. Ove godine Eurochild se posebo želi usmjeriti na bolje razumijevanje dječjih prava u političkom i javnom životu, na smanjenje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, deinstitucionalizaciju te sveobuhvatne politike vezane za rani dječji razvoj.

U području smanjenja odnosno iskorjenjivanja dječjeg siromaštva naročito je važna pravovremena primjena Garancije za djecu (Child Guarantee), a koja bi osigurala da aktivnosti usmjerene iskornjenjivanju dječjeg siromaštva budu usklađene s planiranim financijskim izvorima država članica u narednom razdoblju. Cilj Garancije za djecu je osigurati djeci u ranjivim situacijama pristup ključnim socijalnim pravima.

Na sasatnku se razgovaralo i o aktivnostima u području sudjelovanja djece  te su prikazani primjeri dobre prakse u tom području.

Vezano za trenutnu Covid-19 pandemiju i njene ekonomske posljedice zaključeno je da će ona, kao i u drugim podrujima, imati negativan utjecan na aktivnosti članica Eurochilda no da i dalje, zajedničkim snagama, želimo osigurati da djeca budu u središtu aktivnosti i politika EU-a.

Neformalna mrežna organizacija Koordinacija udruga za djecu članica je Eurochild organizacije koja okuplja stručnjake i organizacije različitih zemalja, a kojima je ključna zajednička poveznica zaštita prava i dobrobiti djece. Glavna zadaća Eurochild-a su zagovaračke aktivnosti usmjerene kontinuiranom razvijanju svijesti te djelovanju u najboljem interesu djece. Niz godina „Djeca prva“ aktivno sudjeluju u radu ove organizacije kroz izradu godišnjih izvješća i preporuka u polju zaštite dječjih prava, sudjelovanje na konferencijama, sastancima te ostalim načinima razmjena znanja i iskustava.

Više o djelovanju i ostvarenim ciljevima Eurochild-a pročitajte na njihovoj mrežnoj stranici: https://www.eurochild.org/