Regionalna konferencija “Smart investments in strategies and partnerships for preventing and eliminating violence against children”

U Sofiji je 27. i 28.6. održana Regionalna konferencija “Smart investments in strategies and partnerships for preventing and eliminating violence against children” u organizaciji UNICEF-a i ChildHub-a.

O temi poduzimanja mjera za borbu protiv nasilja nad djecom diskutirali su predstavnici brojnih međunarodnih organizacija, kao i onih čije je neposredno djelovanje najvećim dijelom koncentrirano na nacionalnim razinama. Tako je jedna od sudionica Konferencije iz Hrvatske bila i naša izvršna direktorica Sanja Orešković Vrbanec.

Na Konferenciji je opetovano isticana važnost multidisciplinarnog i integriranog pristupa u borbi protiv nasilja nad djecom te promoviran sveobuhvatan model 7 strategija naziva “INSPIRE”, a koji je konstruiran upravo u tu svrhu.

“INSPIRE” je dokument izrađen u suradnji UNICEF-a, SZO-a i drugih međunarodnih organizacija, a njegov je naziv akronim iza kog se krije 7 strategija od kojih se svaka odnosi na drugo područje društvenog života, definira različite očekivane rezultate no za krajnji cilj sve imaju zaštitu dobrobiti djece i nastojanje da uspješno odgovore na problem porasta učestalosti slučajeva nasilja nad djecom. Navedene strategije obuhvaćaju područje implementacije zakonodavnih odredbi, područje društvenih normi i vrijednosti, potpore za roditelje i skrbnike, područje ekonomske sigurnosti i stabilnosti obitelji, jednostavnijeg pristupa i podrške od strane državnih službi te područje obrazovanja uključujući i rad na unapređenju socio-emocionalne svjesnosti i životnih vještina učenika.

Više o “INSPIRE” skupu strategija pročitajte na
https://childhub.org/en/child-protection-online-library/inspire-seven-strategies-ending-violence-against-children-executive a zanimljivi kratki animirani video o istome pogledajte na
https://childhub.org/en/child-protection-multimedia-resources/seven-inspire-strategies-brief-interactive-summary-video .