Radionice za nezaposlene roditelje iz jednoroditeljskih obitelji

U sklopu našeg projekta „Moja obitelj“ u tijeku su radionice unaprjeđenja zapošljivosti i pristupa tržištu rada za nezaposlene roditelje iz jednoroditeljskih obitelji. Održali smo ukupno tri radionice od planiranih osam te ih nastavljamo provoditi tijekom narednih tjedana. Teme koje obrađujemo tijekom radionica vezane su uz jačanje mekih i transverzalnih vještina, a provode se kroz aktivno uključivanje korisnika radionica u svaku od aktivnosti.  Jedna od tema kojom se bavimo je i komunikacija.

Komunikacija je vještina koju je moguće unaprijediti, a prvi korak je osvještavanje vlastitog stila komunikacije. Kako biste odgovorili na sljedeća pitanja? 😊

 

Ovaj projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.