Provedba programa “Novi smjer”

U studenom 2022. započeli smo s provedbom programa „Novi smjer“ u tri osnovne škole na području Grada Zagreba, koje su nam ujedno i partneri u provedbi programa  – OŠ Vjenceslava Novaka, OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Vugrovec – Kašina.

Program „Novi smjer“ provodi se s ciljem univerzalne prevencije svih vrsta ovisnosti kod djece rane adolescentske dobi koja pohađaju više razrede osnovnih škola, s naglaskom na ponašajne ovisnosti (kao što je npr. ovisnost o internetu, igricama, kockanju, hrani i dr). Program uključuje interaktivne radionice za učenike, predavanja za roditelje učenika te predavanja/radionice za učitelje i nastavnike škola, kako bi se jačao sveobuhvatni pristup prevenciji svih oblika ovisnosti u lokalnoj zajednici.

Na radionicama za učenike osnažujemo osobne i socijalne vještine djece, uključujući donošenje odluka i vještine odupiranja, osobito u odnosu na zlouporabu sredstava ovisnosti i ponašajnih ovisnosti. Teme radionica za učenike  su: „Ovisnost – uvodna radionica“, „Moje osobine, moje emocije“, „Kako bolje komunicirati“ i „Grupa i vršnjački pritisak“. Od početka provedbe programa do sada, u svakoj partnerskoj školi proveden je ciklus od 4 radionice s jednim razredom učenika, a trenutno je u tijeku provedba radionica s novim razredima.