Nabrojeni projekti – staro

 • Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku
 • Zajedno za mame
 • Rani odgoj za civilno društvo
 • Prevencija međugeneracijskog kruga zlostavljanja u socijalno depriviranim obiteljima
 • Igrom do škole
 • Znam, hoću, mogu, kad krenem u školu
 • Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece
 • Zaštita prava djece i mladih u tretmanu visokorizičnih obitelji
 • Mogu i sudjelujem
 • Udomitelj = obitelj za nenasilje
 • Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece u kontekstu dječjeg vrtića
 • Moć promjene mladih
 • Podrška mladim roditeljima u jačanju roditeljskih vještina
 • Osnaživanje i razvoj kompetencija za sudjelovanje na tržištu rada mladih s problemima u ponašanju
 • Odgoj učenika za nenasilno rješavanje sukoba, solidarnost i toleranciju – dodatna edukacija učitelja i roditelja
 • Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi