Programi za djecu školske dobi i njihove roditelje

Programske aktivnosti usmjerene su na prevenciju neprihvatljivih ponašanja i osnaživanje prosocijalnog ponašanja djece, osnaživanje roditeljskih kompetencija za odgoj, kako bi se osigurali podržavajući uvjeti za promjene ponašanja djece u obiteljskom okruženju, te poticanje školskog ozračja usmjerenog na potrebe djece.