Programi za djecu predškolske dobi i njihove roditelje

Verificiran je kao kraći predškolski program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, čime je integriran u državne programe predškolskog odgoja i obrazovanja.