Projekt “Točka promjene – obitelj bez nasilja”

1. svibnja 2023. godine započela je provedba novog jednogodišnjeg projekta „Točka promjene – obitelj bez nasilja“ čiji je glavni cilj doprinijeti pružanju sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u obitelji, ublažavanju posljedica počinjenog nasilja te prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja. Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provodimo ga u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područnim uredima Maksimir, Dubrava, Sesvete, Šibenik i Udrugom „Ardura“ iz Šibenika.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta je pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja. Unatoč brojnim zagovaranjima i kampanjama vezano uz zaštitu djece od svih oblika nasilja, zakonskoj regulativi kojom se nasilje sankcionira, veliki broj djece u Hrvatskoj živi u obiteljima u kojima je nasilje prisutno u svim oblicima pojavnosti, bilo direktno usmjereno na dijete bilo indirektno kroz nazočenje nasilnim odnosima u obitelji. Kriza društva, obitelji i odgojne uloge roditelja rezultiraju većom pojavnosti nedjelotvornog roditeljstva kojim se ugrožavaju osnovna prava i dobrobit djeteta.

Ovim projektom osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima. Kroz aktivnosti namijenjene stručnjacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad i organizacija civilnog društva cilj nam je unaprijediti njihove profesionalne kompetencije u radu sa žrtvama nasilja u obitelji. Naposljetku, kroz ovaj projekt želimo senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obitelji kroz javnu kampanju i informiranje o potrebama i pravima žrtava nasilja, negativnim posljedicama obiteljskog nasilja te važnosti pravovremene prevencije.