Početak projekta “SocNet Za 5!” (UP.02.2.2.06.0408)

„SocNet za 5!“ naziv je našeg novog projekta financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Iduće dvije godine, osiguravat ćemo kvalitetne, učinkovite i dostupne socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju i članove njihovih obitelji, te jačati kompetencija stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, u pet županija na području RH (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Karlovačka, Šibensko-kninska i Grad Zagreb).

U provedbi projekta naši partneri su: Hrabri telefon (Zagreb), Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“ (Križevci), Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“ (Karlovac), Udruga Ardura (Šibenik), Mreža udruga Zagor (Zabok), Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Križevci, Centar za socijalnu skrb Duga Resa i Centar za socijalnu skrb Šibenik.

Projekt je prijavljen na Poziv “Širenje mreže socijalnih usluga – FAZA 1” u kojem Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predstavlja Posredničko tijelo razine 1, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije predstavlja Posredničko tijelo razine 2. Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, specifičnog cilja 9.iv.1. – Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Svrha je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga te osiguravanje šire dostupnosti socijalnih usluga u zajednici, istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina.