Projekt “Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku”

Od 1. siječnja 2021. godine sudjelujemo kao partneri u provedbi trogodišnjeg projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za psihološku pomoć. Ostali partneri u provedbi projekta su Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb te udruga NewSchool iz Norveške.

U Zagrebu je godišnje oko 3000 djece, mladih, odraslih i obitelji uključeno u savjetovališta organizacija civilnog društva zbog izloženosti psihosocijalnim rizicima, kao što su siromaštvo, raspad bračnih zajednica i traumatska iskustva. Psihosocijalno savjetovanje doprinosi prevenciji socijalnog isključivanja kroz osnaživanje za aktivno suočavanje s izazovima, zaštitu mentalnog zdravlja i jačanje otpornosti za nošenje s kriznim situacijama. Iako institucije šalju korisnike u savjetovališta udruga, ova savjetovališta ovise o financiranju od strane donatora što ugrožava kontinuitet pružanja savjetovanja. Također, radi velikih potreba za uslugom, udruge se nedovoljno fokusiraju na rješenja vezana uz osiguravanje održivosti usluge. Nemaju dovoljno kapaciteta za razvoj organizacije i kvalitete usluga, ne umrežavaju se i djeluju izolirano, heterogene su u načinu rada, u razvijenosti suradnje s donositeljima odluka i zagovaračkim kompetencijama. Slaba suradnja s donositeljima odluka i javnim ustanovama, umanjuje utjecaj na kreiranje javnih politika koje bi mogle riješiti pitanja dostupnosti i kvalitete usluge.

U sklopu projekta grupa udruga, koje provode savjetovališta za ranjive skupine građana, radit će na osnaživanju suradnje između udruga i institucija s ciljem nalaženja boljeg modela financiranja rada savjetovališta i poboljšanja kvalitete usluge savjetovališta. Time će se postići da osobe koje se nalaze u životnim krizama i trebaju podršku u obliku psihosocijalnog savjetovanja, mogu dobiti kvalitetnu uslugu i imaju mogućnost uključiti se u savjetovališta udruga kada im je ono potrebno.

Opisani ishodi će se postići kroz tri faze:

  • Oformit će se Mreža udruga koje provode savjetovališta na području Grada Zagreba
  • Provest će se program za razvoj podrške udruga sukladno potrebama građana u riziku i zagovaranje održivosti psihosocijalnog savjetovanja u lokalnim zajednicama

  • Proširit će se doseg Mreže i psihosocijalnog savjetovanja u deprivirana područja i za posebno ugrožene skupine

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.