Projekt “Podrška mladim roditeljima u jačanju roditeljskih vještina”

Udruženje Djeca prva od 1.8.-31.12.2013. provodi projekt Podrška mladim roditeljima u jačanju roditeljskih vještina, odobrenim na natječaju programa/projekta udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2013. godinu. Korisnici projekta su mladi roditelji (15g-30g.), koji su u nekim oblicima rizika za socijalnu isključenost. Opći cilj projektaje osigurati ciljane socijalne usluge podrške mladim roditeljima u riziku, radi osnaživanja životnih vještina, ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, prava na obrazovanje i rad, u svrhu sprječavanja/umanjivanja socijalne isključenosti. Također, program će pridonijeti dostupnosti i kvaliteti usluge psihosocijalnog savjetovanja, poboljšati životne vještine mladih roditelja te osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, socijalne zaštite, prava na obrazovanje i rad. Kroz programske aktivnosti utjecat će se na proširenje socijalne mreže podrške mladih obitelji kao preduvjet za bolju socijalnu integraciju.