Projekt “Obitelj – drugačija, a ista!” (2018.-2019.)

Kako smo odavno uvidjeli važnost osvještavanja javnosti u procesu postizanja promjene, ovim putem ćemo objaviti dio teksta našeg promotivnog letka projekta “Obitelj – drugačija, a ista!” usmjerenog osiguravanju podrške roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji.

“Gotovo svaka šesta obitelj u Hrvatskoj je jednoroditeljska – obitelj u kojoj o djetetu ili djeci najvećim dijelom samostalno brine jedan od roditelja.

ZBOG ČEGA JE VAŽNA RAVNOTEŽA OBITELJSKOG I POSLOVNOG ŽIVOTA?

Zadovoljni zaposlenici, koji su ujedno i roditelji, mogu svoje potencijale ostvariti u punom učinku tek kada doživljavaju da ne moraju birati između posla i obitelji.

Rezultati mnogih istraživanja potvrđuju da su motivirani i angažirani zaposleni produktivniji. Oni svojim radom više pridonose optimizaciji poslovnih procesa i troškova te ostvaruju bolje odnose s klijentima i kupcima.

Ravnoteža obiteljskog i poslovnog života pridonosi razvoju društva u cjelini te predstavlja dobitak i za roditelje i poslodavce.

KAKO SE RAVNOTEŽA OBITELJSKOG I POSLOVNOG ŽIVOTA ODRAŽAVA NA RODITELJE?

Kada roditelji osjećaju veći stupanj upravljanja i kontrole nad vlastitim životima, imaju tendenciju imati bolje odnose s nadređenima te lakše ostavljaju probleme vezane za posao na radnome mjestu, a obiteljske kod kuće. Roditelji koji uspostavljaju bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života više su motivirani i manje pod stresom, čime se povećava njihova produktivnost i smanjuje broj sukoba s kolegama i nadređenima.

KAKO SE RAVNOTEŽA OBITELJSKOG I POSLOVNOG ŽIVOTA ODRAŽAVA NA POSLODAVCE?

Kada poslodavci steknu ugled za poticanje ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života, postaju atraktivniji zaposlenicima te privlače sposobne i talentirane kandidate. Također, imaju veću stopu zadržavanja zaposlenika, što rezultira manjom fluktuacijom te manjim utroškom vremena na početnu obuku zaposlenika, kao i većim stupnjem lojalnosti i interne stručnosti.”