Projekt “Nakon traume-osnaživanje zajednice” (UP.02.2.2.06.0484)

Od listopada 2020. godine sudjelujemo kao partneri u provedbi dvogodišnjeg projekta „Nakon traume-osnaživanje zajednice“ čiji je nositelj Hrabri telefon.

Kratki opis projekta: Projekt je kreiran sa svrhom stvaranja podržavajuće i poticajne okoline nužne za zdravo odrastanje djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Razvojem učinkovitih i specijaliziranih programa pomoći za udomitelje te djecu i mlade u integraciji traumatskih iskustava te direktnim uključivanjem centara za socijalnu skrb u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju svih planiranih aktivnosti, nadopunjujemo postojeći sustav socijalnih usluga te direktno unaprjeđujemo njihovu kvalitetu.

Ciljevi projekta:

  1. Povećati dostupnost socijalnih usluga razvojem specijaliziranog programa namijenjenih razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

  2. Unaprjeđenje razine znanja i kompetencija stručnjaka s područja socijalne skrbi o znakovima prepoznavanja, posljedicama traumatskih događaja kod djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o načinima pomoći i podrške ciljanim skupinama.

  3. Razvoj i implementacija programa pomoći u integraciji traumatskih iskustava djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za udomitelje kao oblik izvaninstitucionalne podrške.

Glavne aktivnosti u sklopu projekta:

  • prilagodba i prijevod priručnika za rad s udomiteljima Caring for Children Who Have Experienced Trauma: A Workshop for Resource Parents (The National Child Traumatic Stress Network) te provedba radionica s udomiteljima

  • provedba radionica namijenjenih razvoju socijalizacijskih i integracijskih vještina za udomljenu djecu te izrada radne bilježnice koja prati radionice

  • jačanje kapaciteta stručnjaka iz sustava socijalne skrbi za pružanje pravovremene i učinkovite pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima (aktivnosti kroz radnu skupinu, webinari, trodnevni trening za djelatnike centara za socijalnu skrb iz cijele Hrvatske, okrugli stol)

Nositelj projekta: Hrabri telefon

Partneri u projektu:
• Udruženje „Djeca prva“, Zagreb
• Centar za socijalnu skrb Križevci
• Centar za socijalnu skrb Bjelovar
• Centar za socijalnu skrb Vrbovec

Početak provedbe: 28. listopad 2020. godine

Razdoblje provođenja: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.229.180,05 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne i politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06., objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruženja „Djeca prva“.