Projekt “Ljubav bez boli” (2022.)

„Ljubav bez boli“ je projekt čiji je glavni cilj pridonijeti smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih. Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u partnerstvu s Klasičnom gimnazijom Zagreb i Zrakoplovno tehničkom školom Rudolfa Perešina iz Velike Gorice. Projekt ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje u srednjim školama.

Specifični ciljevi projekta su:

  • pridonijeti prevenciji nasilja nad i među mladima, s naglaskom na nasilje u vezama mladih
  • osigurati dostupne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za mlade s iskustvom nasilja (mlade osobe žrtve nasilja, mlade rizičnog ponašanja, mlade koji su počinitelji nasilja i mlade parove)
  • senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja nad i među mladima (potrebe i prava žrtava nasilja, negativne posljedice nasilja, važnost prevencije)

U okviru projekta, provode se radionice univerzalne prevencije nasilja nad i među mladima s naglaskom na nasilje u vezama mladih kroz koje će učenici prolaziti različite teme vezane uz prepoznavanje nasilnog ponašanja kod sebe i/ili drugih, karakteristike sigurnog bliskog/partnerskog odnosa,  osvještavanje vlastitih želja, potreba i očekivanja u bliskom/partnerskom odnosu, komunikaciju koja povezuje, metodama nenasilnog rješavanja sukoba i adekvatnim načinima reagiranja kada se nasilje dogodi te jačanje samopoštovanja, pozitivne slike o sebi i osjećaja vlastite vrijednosti s ciljem poticanja odabira nenasilnih bliskih/partnerskih odnosa. Učenici će sudjelovati i u edukativnoj kampanji protiv nasilja u partnerskim vezama gdje će biti uključeni u osmišljavanje sadržaja edukativne kampanje (online i video materijali) te će u suradnji sa stručnjacima Udruge izrađivati online priručnik o nasilju u partnerskim vezama mladih. Nadalje, projekt uključuje i pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima u dobi od 15 do 30 godina s iskustvom nasilja u partnerskim odnosima (mlade osobe žrtve obiteljskog nasilja, mladi rizičnog ponašanja, mladi počinitelji nasilja i mladi parovi) te edukaciju s ciljem unaprjeđivanja kompetencija stručnjaka Udruge i partnerskih ustanova za pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima s iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. Iskustva stečena na edukaciji doprinijet će kvaliteti pružanja podrške mladima u njihovom odrastanju, boljem razumijevanju sebe, drugih i svijeta oko sebe te stjecanju novih spoznaja i oblikovanju odnosa u kojem će se osjećati uvaženo i ispunjeno.