Projekt “Iskoristi priliku” (2022.)

Projekt „Iskoristi priliku“ provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u periodu od rujna do prosinca 2022. godine. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Projekt „Iskoristi priliku“ usmjeren je na edukaciju mladih o svijetu rada kroz unaprjeđenje znanja i vještina o samozapošljavanju te unaprjeđenje socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Učenici i učenice sudjelovat će na radionicama na kojima će putem iskustvenog učenja, interaktivnih metoda i aktivnog sudjelovanja razvijati svoje socijalne i emocionalne vještine te vještine potrebne za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja. Nakon sudjelovanja na radionicama, učenici i učenice će praktična znanja stečena tijekom redovne nastave i prakse u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju povezati sa znanjima i vještinama stečenima tijekom radionica te osmisliti i izraditi online informativno-promotivne materijale (poput objava za web, web stranice, videa i sl.), a po izboru učenika koji će dobrovoljno sudjelovali u ovoj aktivnosti. Uključivanjem učenika u konkretan posao kojim će se jednoga dana baviti (grafički urednik/dizajner, web dizajner, medijski tehničar) pridonosi se razvoju potencijala učenika i učenica te se potiče njihova proaktivnost u stjecanju vještina traženih u svijetu rada. Također, na ovaj način pridonosi razvoju učenika i učenica u zdrave, samopouzdane, kreativne, poduzetne, zadovoljne i odgovorne osobe.