Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ (školska godina 2023./2024.)

Program se provodi već dugi niz godina na području Grada Zagreba i do sada je proveden u dvadesetak osnovnih škola, a neke od njih su sudjelovale u programu više školskih godina zaredom, svake godine s različitim razredima.

Korisnici programa su učenici nižih razreda osnovne škole (3. i 4.), njihovi roditelji i učitelji/nastavnici. U školskoj godini 2023/4, program se provodi u partnerstvu s OŠ Vjenceslava Novaka i OŠ Marije Jurić Zagorke, kroz radionice za učenike te predavanja za roditelje i predavanja/radionice za učitelje navedenih škola. Program se provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.

OPĆI CILJ programa je pridonijeti prevenciji neprihvatljivih ponašanja kod osnovnoškolske djece.

SPECIFIČNI CILJEVI su:

  1. Osnažiti prosocijalno ponašanje djece
  2. Osnažiti roditeljske kompetencije za odgoj djece
  3. Povećati razinu znanja i vještina učitelja, iz područja komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, solidarnosti i tolerancije, poštivanja različitosti, te razvoja empatije i brige za druge, koje će učitelji koristiti u redovnom radu s učenicima i njihovim roditeljima u odgojno obrazovnom procesu
  4. Poticati školsko ozračje usmjereno na potrebe djece

OČEKIVANI REZULTATI

  • Smanjena učestalost manifestiranja neprihvatljivih ponašanja kod djece: usvajanje komponenti prosocijalnog ponašanja, ojačano samopoimanje, povećana osobna odgovornost i empatija, lakše upravljanje jakim emocijama, nenasilno rješavanje sukoba;
  • Povećana sposobnost roditelja da odgovaraju na potrebe djeteta i povećani interes učitelja za probleme djece: povećanje profesionalnih i osobnih kompetencija učitelja, specifična znanja i komunikacijske vještine;
  • Školsko ozračje senzibilizirano i usmjereno na potrebe djece: trajno, sveobuhvatno, složeno i umreženo djelovanje na svim razinama, što je nužan preduvjet prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja djece