Program “Igrom do škole – VG”

Program „Igrom do škole – VG“ namijenjen je djeci predškolske dobi, koja nisu uključena u program predškolskog odgoja i obrazovanja, i njihovim roditeljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Program je usmjeren na osnaživanje procesa socijalizacije djece te jačanje roditeljske uloge u osiguravanju uvjeta i poticanja ranog razvoja djeteta. Pridonosi cjelovitom razvoju i prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece kroz uključivanje u aktivnosti kraćeg predškolskog programa, te osnaživanju roditeljskih kompetencija majki/roditelja kroz uključivanje u grupni rad i psihosocijalnu podršku.

Program provodimo od 1997. godine u Zagrebu i na području Zagrebačke županije te je verificiran kao kraći predškolski program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje čime je integriran u državne programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Opći cilj programa je pridonijeti cjelovitom razvoju predškolske djece koja dolaze iz socijalno isključenih obitelji te poboljšati kvalitetu života njihovih majki/roditelja.

Specifični ciljevi programa su:

  • Povećati kvalitetu socijalizacijskog procesa i razvoju prosocijalnih ponašanja kod djece iz obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
  • Povećati kapacitet majki/roditelja za kvalitetno roditeljstvo i preuzimanje aktivne uloge u društvenoj

Program se provodi od siječnja do prosinca 2023. godine u prostorima dječjih vrtića na području Velike Gorice.

Program „Igrom do škole – VG“ su novčanom potporom podržali Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija i Stiftung Zur Förderung Sozialer Zwecke im in und Ausland.