Prezentacija rezultata programa “Zaštita dječjih prava u tretmanu visokorizičnih obitelji”

Rezultati projekta “Zaštita dječjih prava u tretmanu visokorizičnih obitelji” prezentirani su, u prostorijama Udruženja “Djeca prva” 03.07.2014., partnerskim ustanovama, organizacijama civilnog društva, nadležnim tijelima državne i lokalne/regionalne samouprave, te predstavnicima akademske zajednice. 

Ostvaren je transfer znanja i iskustva među partnerskim organizacijama i drugim važnim dionicima u lokalnoj zajednici, osigurana dodatna i primjenjiva razina znanja i vještina proizašlih iz provedbe projekta, te prostor za uzajamno učenje.