Program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece”

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ provodi Udruženje “Djeca prva” u partnerstvu s osnovnim školama u Gradu Zagrebu. U 2016. godini program se provodi u partnerstvu s OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Markuševec i OŠ Augusta Harambašića. Odvijanje programa omogućeno je uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Korisnici programa su djeca osnovnoškolske dobi (9-10 godina starosti), roditelji i razredni učitelji.

Kao što i naziv programa kaže, cilj je pridonijeti prevenciji neprihvatljivih ponašanja kod osnovnoškolske djece. Navedeno se planira kroz:

  1. osnaživanje prosocijalnog ponašanja djece
  2. osnaživanje roditeljskih kompetencija za odgoj djece
  3. povećanje razine znanja i vještina učitelja, iz područja komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, solidarnosti i tolerancije, poštivanja različitosti, te razvoja empatije i brige za druge, koje će učitelji koristiti u redovnom radu s učenicima i njihovim roditeljima u odgojno obrazovnom procesu
  4. poticanje školskog ozračja usmjerenog na potrebe djece.

Glavne aktivnosti u programu su radionice za djecu, radionice/predavanja za roditelje, radionice/predavanja za učitelje i stručne suradnike i rad u savjetovalištu s djecom, roditeljima i učiteljima/stručnim suradnicima. Također, učitelji djece i ostali djelatnici škole uključeni su u provedbu programa od samog početka. Oni aktivno sudjeluju u odabiru djece prema određenim kriterijima, a također su od neprocjenjivog značaja u procesu vrednovanja uspjeha programa. Tijekom programa s njima se vrše redovite konzultacije u svrhu razmjene iskustava i dobivanja informacije o školskom uspjehu i funkcioniranju djece u razredu i školi.