Predstavljanje rezultata trogodišnjeg programa “Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”

Uspješno smo došli do kraja provedbe trogodišnjeg programa „Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“ te smo organizirali predstavljanje rezultata kako bismo prikazali što je sve postignuto kroz razdoblje provedbe.

Programom „Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“ želimo doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u riziku od gubitka roditeljske skrbi te na taj način prevenirati institucionalizaciju djece te socijalnu isključenost djece, mladih i njihovih roditelja/skrbnika. Ovaj program uspješno i kontinuirano provodimo od 2010. godine.

Tijekom trajanja programa osigurali smo usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i njihove roditelje/skrbnike kako bi se osnažile roditeljske kompetencije, unaprijedila psihosocijalna i emocionalna prilagodba djeteta, spriječila daljnja progresija rizičnog ponašanja u obiteljskom funkcioniranju te preveniralo izdvajanje djece iz obiteljskog okruženja. Također, kako bismo unaprijedili kvalitetu usluga za djecu, mlade i njihove roditelje/skrbnike, kroz program smo osigurali kontinuiranu podršku stručnjacima u sustavu socijalne skrbi.

Program je trajao od lipnja 2020. godine do svibnja 2023. godine, a ovo su neki od ključnih rezultata:

  • 327 korisnika je uključeno u uslugu savjetovanja i psihosocijalne podrške. U usluge je uključeno oko 30% djece i mladih te 70% roditelja/skrbnika.
  • Korisnici su primili 2511 sati savjetovanja i psihosocijalne podrške od čega je 48% individualno savjetovanje, 24% obiteljsko savjetovanje i 28% grupno savjetovanje.
  • Roditelji su se u tretman najčešće uključivali zbog nerazumijevanja razvojnih i emocionalnih potreba djeteta, konfliktnih i nasilnih odnosa među roditeljima te izraženih emocionalnih i psihičkih poteškoća.
  • Najčešći razlozi uključivanja djece i mladih u tretman bili su: internalizirani i eksternalizirani problemi u ponašanju, konfliktni odnosi među roditeljima te doživljeno ili počinjeno vršnjačko nasilje.
  • Roditelji navode kako su zadovoljni savjetovanjem i radom savjetovatelja/ice te kako su kroz savjetovanje dobili razumijevanje, podršku i pomoć, mogućnost emocionalnog rasterećenja i olakšanja, „mjesto gdje me netko sluša“, savjete, nova znanja i nove vještine (kako se zauzeti za sebe, postaviti granice, kako razgovarati s djetetom) te im je savjetovanje pomoglo dajući im veću jasnoću i drugačiju perspektivu/novi pogled na situacije koje se događaju.
  • Djeca i mladi navode kako su savjetovanjem dobili podršku, razumijevanje, savjete, mogućnost da kažu što ih muči, naučili su nešto novo, igrali se i zabavili. Nakon završetka savjetovanja roditelji opisuju kako su djeca smirenija, opuštenija, slobodnija, veselija, manje ljuta, manje su opterećena, samostalnija, preuzimaju odgovornost i izvršavaju školske obaveze, da se više zauzimaju za sebe te da imaju bolje odnose s roditeljima ili drugom djecom, pažljivija su u odnosu s drugima i bolje komuniciraju.
  • Roditelji koji su sudjelovali u grupnom savjetovanju također navode kako su zadovoljni uslugom i radom voditelja/ica grupe te kako su kroz grupno savjetovanje osnažili roditeljske kompetencije.
  • Stručnjaci u sustavu socijalne skrbi navode kako su kroz kontinuiranu podršku u obliku supervizije dobili mogućnost za razmjenu informacija i unaprjeđenje profesionalnih znanja i vještina vezanih uz rad s obiteljima te prostor za emocionalno rasterećenje i pomoć u nošenju sa stresom koji proizlazi iz posla.

Zaključno, program „Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“ doprinosi povećanju socijalnih usluga u zajednici te umrežavanju pružatelja savjetodavnih usluga za djecu i mlade sa institucijama socijalne skrbi. S obzirom na pozitivan učinak na korisnike usluga – djecu, mlade i roditelje/skrbnike te rastuće potrebe za uslugama savjetovanja i psihosocijalne podrške, potrebno ga je nastaviti kontinuirano provoditi i razvijati.

 

 

Program “Zaštita djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.