Predstavljanje projekta “Regionalni resorni centar za zaštitu djece u Jugoistočnoj Europi (RRC)” Multidisciplinarnom timu za zaštitu djece

 

U Zagrebu, 19.03.2015. godine Hrabri telefon je predstavio novi trogodišnji projekt „Regionalni resorni centar za zaštitu djece u Jugoistočnoj Europi“ u kojem djeluje kao jedan od 8 partnera organizaciji Terre des hommes. Osnovni cilj Projekta je uspostavljanje jake regionalne mreže inovacija i praksi među stručnjacima koji rade na području zaštite djece. 

Projekt je predstavljen odabranim stručnjacima koji čine Multidisciplinarni tim za zaštitu djece Projekta, među kojima je i izvršna direktorica Udruženja “Djeca prva”, Sanja Orešković Vrbanec. Svi članovi Tima su iskusni, odgovorni motivirani stručnjaci koji godinama djeluju na području zaštite djece i koji su u javnosti prepoznati kao okosnica njihove zaštite u Hrvatskoj.

Multidisciplinarni tim za zaštitu djece promiče ideju projekta, radi na umrežavanju stručnjaka i kritički sagledava aktivnosti Projekta i njegovu primjenu u praksi.

Kao drugi dio predstavljanja, vođena je diskusija o prednostima i izazovima Projekta. Članovi Multidisciplinarnog tima za zaštitu djece vide brojne snage Projekta – od multidisciplinarnog djelovanja, kontinuirane podrške i dostupnosti znanja i informacija do mogućnosti zagovaranja za promjene u zakonodavstvu i praksi kako bi se stručnjacima osigurali adekvatni uvjeti za rad, a time i efikasnije usluge djeci. Dosadašnje iskustvo i znanje članova Multidisciplinarnog tima uvelike  olakšava rješavanje nedoumica i prepreka.

Poseban naglasak tijekom sastanka dan je velikoj on-line platformi (www.childhub.org) koja je namijenjena stručnjacima koji rade na području zaštite djece, u kojoj stručnjaci mogu naći informacije, znanja, ali i umrežiti se s drugim stručnjacima na području Jugoistočne Europe. Poseban dio platforme predviđen je i za rasprave o pojedinim slučajevima u anonimnom okruženju, posebno vodeći brigu o anonimnosti klijenta. Vizija projektnih timova je da Child Hub postane svakodnevan alat u radu, prepoznatljivo mjesto namijenjeno svim stručnjacima, a posebno onima kojima zbog dislociranosti nisu u mogućnosti dobiti informacije, znanja i podršku u svom radu.