„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Projektom „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ doprinosimo socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (s posebnim naglaskom na djecu i mlade u jednoroditeljskim obiteljima) kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji.
U prvih 6 mjeseci provedbe pružili smo 77 usluga savjetovanja i pomaganja za 16 djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te 7 roditelja.

Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske te se provodi na području urbane aglomeracije Zagreb od 28. listopada 2021. do 28. listopada 2023. godine.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/