Poštovanje, povjerenje i uvažavanje temelji su zdravog i sigurnog društva

Društvo koje brine za slabije, koje skrbi za djecu, pruža podršku roditeljima, koje jača sigurno obiteljsko okruženje i lokalnu zajednicu je zdravo društvo.

Upravo je to cilj projekta ”Poštuj sebe, poštuj druge” pružanjem podrške djeci i mladima kroz izvaninstitucijske socijalne usluge savjetovanja, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

Složit ćemo se da je adekvatna podrška prvi korak u ostvarivanju sigurnog društva za sigurnu djecu. 🙌