Početak ciklusa radionica u sklopu programa „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“

U sklopu programa „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ započeli smo s provođenjem radionica jačanja socijalnih i emocionalnih vještina. Radionice su namijenjene učenicima osnovnoškolske dobi, a provode se u OŠ Vjenceslava Novaka i OŠ Marije Jurić Zagorke.

Kroz radionice učenici s učenicima se prolaze teme vezane uz sliku o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, prepoznavanje i reguliranje emocija, poštivanje različitosti, empatiju i podršku te razvijaju svoje komunikacijske vještine, a sve s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja.

Na prvoj radionici razgovarali smo o tome što je to slika o sebi, istraživali smo što sve znamo o sebi, svoje vrline i jake strane te otkrivali superheroja u sebi.

 

Program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece” se provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.