Kako roditelji mogu pomoći u prevenciji ovisnosti o internetu?

Što je ovisnost o internetu?

Kako prepoznati znakove ovisnosti o internetu kod djece i mladih?

Kako roditelji mogu pomoći u prevenciji ovisnosti o internetu?

Pitanja smo kojima smo se bavili u letku za roditelje koji je izrađen u sklopu programa „Novi smjer“, a odgovore možete pronaći klikom na link.