Osposobljavanje stručnjaka za provođenje edukativno – savjetodavnog rada s roditeljima

 

12. i 13. listopada u Osijeku je održan prvi modul osposobljavanja stručnjaka za provođenje edukativno – savjetodavnog rada s roditeljima.

Radionice su namijenjene  stručnjacima i pomagačima koji rade s roditeljima/skrbnicima u obiteljsko-pravnoj zaštiti u okviru sustava socijalne skrbi.

Sudionicima, stručnjacima iz Udruge Breza i CZSS Osijek, na radionicama je omogućeno proširenje znanja i unapređenje vještina u grupnom radu s korisnicima – roditeljima/skrbnicima u obiteljsko-pravnoj zaštiti, te su im prenesena  iskustva Udruženja „Djeca prva“ u provođenju grupnog edukativno-savjetodavnog rada s roditeljima („Škola za roditelje“) u pružanju usluga koje u fokus stavljaju resurse roditelja i obitelji.

Usluga izvaninstitucionalne edukacije stručnjaka jedna je od aktivnosti u projektu “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“, koji se provodi u partnerstvu s CZSS Zagreb – podružnicama Dubrava i Sesvete, CZSS Osijek, te Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb. Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru natječaja “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“.

Opći cilj projekta/programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece iz visoko rizičnih obitelji i usluga rehabilitacije djece i mladih s problemima u ponašanju, u svrhu prevencije institucionalizacije i socijalne isključenosti.

logići