Okrugli stol o socijalnoj isključenosti u Velikoj Gorici

Povodom Međunarodnog dana obitelji, organizirali smo Okrugli stol “Socijalna isključenost i pravo na predškolski odgoj i obrazovanje” u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica.

Sudionice Okruglog stola bile su Arijana Mataga Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade iz UO za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice, Sanda Puljiz Vidović, ravnateljica Centra za djecu, mlade i obitelj, Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica Udruge, a raspravu je moderirala Nikolina Dubravac, viša stručna suradnica Udruge.

Okrugli stol organiziran je u okviru programa „Igrom do škole-VG“, kojeg Udruga već dvadesetak godina provodi u Velikoj Gorici. Provedbu programa financijski podupiru Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Velika Gorica, a provodi se u partnerstvu s Gradom i Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica te u suradnji s dječjim vrtićima „Velika Gorica“ i „Lojtrica“. Program je verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje kao kraći predškolski program, čime je integriran u državne programe predškolskog odgoja i obrazovanja, a pridonosi većem obuhvatu djece predškolaca nekim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Društvo je u cjelini odgovorno ulagati u razvoj sve djece, a posebno zaštititi prava i interese onih koji su ranjivi i u riziku socijalne isključenosti. U kontekstu osiguravanja jednakih mogućnosti za svu djecu, na Okruglom stolu raspravljana tema ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U dijalog o važnosti uključenosti djece u sustav obrazovanja te učinaka predškolskog odgoja na djetetov emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj, kao i za budući obrazovni ciklus, uključili su se i sudionici iz publike. Poseban doprinos Okruglom stolu bilo je i aktivno sudjelovanje majki, korisnica programa „Igrom do škole-VG“, koje su dale svoje viđenje teme i istaknule vrijednost koju za njihovu djecu i njih nosi sudjelovanje u programu.

Više o događanju pročitajte na http://www.vgdanas.hr/dogadanja/medunarodni-dan-obitelji-u-znaku-predskolskog-odgoja/