Okrugli stol „Kako pružamo podršku jednoroditeljskim obiteljima?“

U sklopu projekta „Moja obitelj“, 12. svibnja 2023. godine održali smo okrugli stol pod nazivom „Kako pružamo podršku jednoroditeljskim obiteljima?“. Okrugli stol organiziran je s ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse pružanja podrške jednoroditeljskim obiteljima te adresiranja područja u kojima su potrebna poboljšanja.

Panelistice na okruglom stolu bile su:

  • mr. sc. Iva Prpić, dipl. soc. radnica, voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Grad Zagreb
  • dipl. soc. radnica, Jasna Cesarec, voditeljica Područnog ureda Maksimir, Hrvatski zavod za socijalni rad
  • mr. sc. Dijana Kobas Dešković, predsjednica Instituta Zaposlena mama i kreatorica Mamforce Standarda
  • izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • mag. psih. Mira Vidić, Osnovna škola Dragutina Kušlana Zagreb
  • mag. psih. Helena Rajčić, voditeljica savjetovališta u Udruženju „Djeca prva“, voditeljica projekta

Raspravu je moderirala Sanja Orešković Vrbanec, mag.soc.pedagogije i voditeljica razvoja programa u Udruženju „Djeca prva“.

Različiti su razlozi nastanka jednoroditeljskih obitelji: razvod, smrt, nestanak ili napuštanje obitelji od strane jednog roditelja, dugotrajno odsustvo jednog roditelja zbog posla, bolesti ili izdržavanja zatvorske kazne i dr. No, bez obzira na razlog, u jednoroditeljskoj obitelji događa se promjena u obiteljskoj strukturi i javljaju se teškoće i izazovi za djecu i roditelja koji ostaje s djecom. Neki od njih uključuju povećanu stopu rizika od siromaštva, nepovoljan položaj roditelja na tržištu rada, teškoće s usklađivanjem obiteljskih i poslovnih obaveza, nedostatak socijalne podrške, nerazumijevanje okoline i suočavanje s predrasudama vezanim uz jednoroditeljske obitelji i sl. Također, mnogi roditelji u jednoroditeljskim obiteljima doživljavaju višu razinu stresa što može negativno utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, dok su djeca u riziku od suočavanja s kognitivnim, emocionalnim i socijalnim problemima.

S obzirom na nepovoljan položaj jednoroditeljskih obitelji, postavlja se pitanje „Kako pružiti podršku jednoroditeljskim obiteljima?“, a na okruglom stolu došlo se do sljedećih odgovora i zaključaka:

  • Potrebno kontinuirano pratiti potrebe jednoroditeljskih obitelji te u skladu s tim razvijati preventivne i tretmanske projekte i programe kroz koje će se povećati dostupnost socijalnih usluga za jednoroditeljske obitelji u lokalnoj zajednici. Isto tako, važno je educirati stručnjake koji rade s jednoroditeljskim obiteljima kako bi djeca, mladi i roditelji dobili adekvatnu podršku i kako bi ih se osnažilo za nošenje s izazovima i teškoćama.

  • Potrebno je nastaviti osiguravati novčane mjere potpore za jednoroditeljske obitelji te razvijati društveno odgovorno poslovanje koje će omogućiti roditeljima lakše uključivanje u tržište rada te lakše usklađivanje poslovnog i obiteljskog života.

  • Važno je nastaviti pristupom koji se temelji na multidisciplinarnosti i suradnji različitih sustava u lokalnoj zajednici. Isto tako, bitno je nastaviti sa zagovaranjem prema donositeljima odluka nacionalnoj razini s ciljem uvođenja pozitivnih promjena u pružanju podrške jednoroditeljskim obiteljima

  • Jednoroditeljske obitelji se susreću s brojnim predrasudama zbog toga što se razlikuju od tradicionalne slike obitelji. Upravo zbog toga važno je nastaviti informirati i senzibilizirati širu javnost o potrebama i problemima s kojima se jednoroditeljske obitelji susreću. Također, bitno je ići u smjeru normalizacije jednoroditeljskih obitelji jer je jednoroditeljska obitelj i dalje obitelj.

Prema tome, s obzirom na izazove i probleme jednoroditeljskih obitelji, potrebno je osigurati i pružiti sveobuhvatnu potporu kroz osiguravanje materijalnih uvjeta za kvalitetan i dostojanstven život te pružanje psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja roditelja i djece koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima.

 

Projekt “Moja obitelj“ financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodimo ga u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad.