Održano završno predstavljanje rezultata ESF projekta “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”

26.02.2016. održano je završno predstavljanje rezultata ESF projekta “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku“. Projekt je provelo Udruženje “Djeca prva”, u partnerstvu s Udrugom “Prevencija” i Poliklinikom “Zlatni cekin”, na podrucju Brodsko-posavske županije. Projekt je financiran iz Europskoga socijalnog fonda u okviru natjecaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga”.

Untitled

Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju sposobnosti organizacija civilnoga društva za umrežavanjem u pružanju socijalnih usluga ranjivim društvenim skupinama na području Brodsko-posavske županije. Provedbom projekta: unaprijeđeni su kapaciteti OCD-a u Brodsko-posavskoj županiji za pružanje socijalnih usluga u skladu sa standardima kvalitete; ojačana je suradnja i partnerstvo OCD-a i drugih pružatelja socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima na području Brodsko-posavske županije.