Održane radionice u okviru projekta “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”

 

23. i 24. travnja, u prostoru partnerske Udruge “Prevencija” u Novoj Gradiški, održane su radionice u okviru projekta “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku“. 

Projekt provodi Udruženje „Djeca prva“, u partnerstvu s Udrugom „Prevencija“ i Poliklinikom „Zlatni cekin“, na području Brodsko-posavske županije. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a za pružanje socijalnih usluga i razvoj partnerstva s ustanovama socijalne skrbi.

Teme radionica bile su:

  • Standardi kvalitete socijalnih usluga
  • Menadžment volontera

Više je moguće pročitati na linku.