Održana kick off konferencija projekta „Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku“

    

Udruženje „Djeca prva”, u partnerstvu s udrugom „Prevencija” i Poliklinikom „Zlatni cekin”, na području Brodsko-posavske županije provodi projekt Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga te razvoj partnerstava s ustanovama socijalne skrbi.

Uvodna konferencija projekta održana je u 19.02.2015. u Novoj Gradiški, te su na njoj sudjelovali predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnoga društva, ustanova socijalne skrbi, odgojno obrazovnih ustanova i služba angažiranih u radu s djecom i mladima. Osim predstavljanja projekta i predstavljanja rada svih partnerskih organizacija, o iskustvu suradnje s organizacijama civilnoga društva govorile su zamjenica gradonačelnika Nove Gradiške, te ravnateljice CZSS Slavonski Brod i Nova Gradiška.

Vijest o uvodnoj konferenciji vidljiva je i na internet portalima Brodsko-posavske županije: novagradiska.hr, slavonski.hr i radiong.hr.