Održana javna tribina “Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice”

Javna tribina “Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice”, usmjerena razmatranju problema i izazova s kojima se udomitelji susreću, mogućih smjerova unapređenja udomiteljske skrbi te potrebnoj i dostupnoj podršci zajednice, održana je 20. svibnja 2016. godine u općini Sveti Ivan Žabno u Koprivničkokriževačkoj županiji.        
         Androlić, Stanković               Frtalić, Stanković                     Laklija, Stanković               Ravenski, Maček, Stanković
 
Tribina je održana u okviru projekta “Udomitelj=obitelj za nenasilje”, kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Udruženje „Djeca prva“ iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci. Svrha projekta je pružanje podrške i osnaživanje udomitelja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Koprivničko-križevačke županije te promocija udomiteljstva kao dobre alternative skrbi djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Više o svemu pročitajte u nastavku teksta!

Sveti Ivan Žabno (Koprivničko – križevačka županija), 20. svibnja 2016. godine – Javna tribina Izazovi udomiteljstva i podrška zajednice, usmjerena razmatranju problema i izazova s kojima se udomitelji susreću, mogućih smjerova unapređenja udomiteljske skrbi te potrebnoj i dostupnoj podršci zajednice, održana je 20. svibnja 2016. godine u općini Sveti Ivan Žabno u Koprivničkokriževačkoj županiji.
U uvodnom dijelu javne tribina sudionike su pozdravile Natalija Stanković, voditeljica projekta Udomitelj=obitelj za nenasilje, u okviru kojeg se javna tribina održala i Kristina Frtalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci, partnera u navedenom projektu.

Projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Udruženje „Djeca prva“ iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci. Svrha projekta je pružanje podrške i osnaživanje udomitelja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Koprivničko-križevačke županije te promocija udomiteljstva kao dobre alternative skrbi djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Udomiteljstvo djece je poželjan alternativni oblik skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djecu bez roditelja, djecu žrtve nasilja, djecu roditelja koji zlorabe ili zanemaruju svoje roditeljske dužnosti odnosno koji nisu u mogućnosti izvršavati svoju roditeljsku ulogu na dobrobit djeteta i u njegovom najboljem interesu. Udomiteljska obitelj pruža djetetu novu priliku za odrastanje u obiteljskom okruženju, kao jedinoj prirodnoj okolini odrastanja i nastoji mu osigurati sigurnu i poticajnu okolinu za njegov rast i razvoj.

Udomitelji imaju vrlo odgovornu i zahtjevnu ulogu, u čijoj realizaciji trebaju podršku ne samo sustava socijalne skrbi već i mnogih drugih, odnosno trebaju suradnju i podršku cijele zajednice, naglasila je Natalija Stanković.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Kristina Frtalić predstavila je povijest udomiteljstva na području Koprivničko-križevačke županije i području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci, koje u ovoj županiji ima vrlo bogatu i dugu tradiciju te predstavila trenutnu strukturu udomiteljstva u području pod njihovom nadležnosti.

Polazeći od osnovne postavke, najboljeg interesa i dobrobiti djeteta, predavači na javnoj tribini iznijeli su izazove i probleme s kojima se udomiteljstvo susreće i to iz perspektive djeteta koje je udomljeno, perspektive udomitelja te suradnje sustava socijalne skrbi i odgojno – obrazovnog sustava.

Doc.dr.sc. Maja Laklija s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, predstavila je sudionicima problematiku udomiteljstva iz perspektive djeteta te naglasila kako je djeci iz udomiteljskih obitelji vrlo važno osigurati jednake šanse i mogućnost kao i svoj drugoj djeci. Posebno se osvrnula na suradnju odgojno-obrazovnog i sustava socijalne skrbi te naglasila važnost suradnje tih dvaju sustava. Djeca koja su u sustavu socijalne skrbi, kada ih usporedimo s ostalom djecom, susreću se s brojnim izazovima i barijerama u odgojno obrazovnom procesu, od kojih navodimo samo neke: učestalost izbivanja iz procesa odgoja i obrazovanja, češće promjene životnih sredina i škola, prihvaćenost od strane vršnjaka, zaostajanje u savladavanju gradiva, otežano intelektualno i emocionalno funkcioniranje, ograničene mogućnosti uključivanja u izvannastavne aktivnosti i razvijanje talenata. Sve navedeno, stavlja djecu iz sustava socijalne skrbi u nejednak položaj i umanjuje njihove šanse za povoljne ishode i realizaciju njihovih potreba i mogućih postignuća. Promatrajući perspektivu učitelja, možemo vidjeti da je i njima potrebna podrška posebno u smislu stjecanja znanja i vještina kojima bi najbolje mogli pružiti podršku djeci koja su u sustavu socijalne skrbi, a izražavaju potrebu i za boljom suradnjom stručnjaka različitih sustava. U zaključnom razmatranju Maja Laklija je naglasila potrebu unapređenja suradnje škola, udomitelja i djelatnika sustava socijalne skrbi u cilju prepoznavanja i podmirivanja obrazovnih potreba udomljene djece, a kao jednog od važnih područja života djece.

Perspektivu udomitelja i problematiku s kojom se udomitelji susreću predstavile su predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo, Mladenka Ravenski, i sama udomiteljica već više od 15 godina te stručna suradnica Foruma, Katarina Maček. Razmatrajući položaj i probleme udomiteljstva u Republici Hrvatskoj iz perspektive udomitelja, istaknule su sljedeće: premalu informiranost o udomiteljstvu, neravnomjernu zastupljenost te nepovoljnu dobnu i obrazovnu strukturu udomitelja, nedostatnu stručnu podršku, nedostatak usluga u zajednici, predrasude i stereotipe prema djeci iz udomiteljskih obitelji, predrasude društva o motivaciji udomitelja za bavljenje udomiteljstvom, nejednak položaj udomiteljskih obitelji u odnosu na domove te nesiguran položaj udomiteljskih obitelji. Sve navedeno područja su u kojima bi se udomiteljska skrb mogla unaprijediti.

U nastavku tribine prezentirani su dostupni oblici podrške u lokalnoj zajednici. Tako je ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje iz Koprivnice, Milivoj Androlić, prisutnima predstavio dostupne socijalne usluge koje Svitanje pruža na području Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je važnost orijentiranosti usluga prema djetetu odnosno stavljanje korisnika – djeteta, roditelja, udomitelja, obitelji u središte pružanja usluga. Pored navedenog, vizija razvoja socijalnih usluga u zajednici svakako treba staviti naglasak na integralnoj lokalnoj mreži pružatelja usluga te uključenosti obitelji ali i šire zajednice. Zaključio je da je važno socijalne usluge planirati po mjeri djeteta, biti otvoren za nove usluge i nove metode rada te potaknuo sve prisutne da svatko od nas može biti središte inovacija i dobre prakse, imajući u vidu pozitivne i poželjne ishode za dijete.

Podršku udomiteljima, kroz projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje, ukratko je predstavila voditeljica projekta Natalija Stanković. Udomitelji za djecu podršku dobivaju kroz radionice – grupno savjetovanje kroz koje stječu nova znanja i unapređuju vještine nenasilnog odgoja, posebice komunikacijske vještine, vještine postavljanja granica i rješavanja sukoba. Kroz radionice dobivaju stručnu podršku vezano uz konkretne dileme s kojima se susreću u odgoju i skrbi o djeci, međusobno razmjenjuju iskustva i osnažuju se u svojoj vrlo odgovornoj i zahtjevnoj ulozi.

Sudionici javne tribine bili su udomitelji, predstavnik obiteljskog doma, stručnjaci centara za socijalnu skrb iz Križevaca, Ludbrega i Karlovca; osnovnih i srednjih škola, predstavnici policije, Ministarstva socijalne politike i mladih, UNICEF-a te udruge nositelja projekta.

Skup je završio u pozitivnom ozračju i uz očekivanje da će se situacija udomiteljstva unaprijediti. Mnoga od područja koja je potrebno unaprijediti su nam poznata, a zajedničkim snagama, usmjeravajući se na male promjene svakoga od nas, zajedno možemo biti podrška najboljem interesu i dobrobiti djeteta, osiguravajući pozitivno i poticajno okruženje za njegov rast i razvoj.