Održana dvodnevna radionica u okviru projekta „Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku“

18. i 20.03.2015. u prostoru Poliklinike „Zlatni cekin“ u Slavonskom Brodu, održana je radionica u okviru projekta “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”.

Projekt provodi Udruženje „Djeca prva“, u partnerstvu s Udrugom „Prevencija“ i Poliklinikom „Zlatni cekin“, na području Brodsko-posavske županije. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a za pružanje socijalnih usluga i razvoj partnerstva s ustanovama socijalne skrbi.

Radionica je obuhvatila sljedeće teme:

Prvi dan

 Novi Zakon o udrugama

 Upravljanje i rukovođenje udrugom

Drugi dan

 Upravljanje kao standard kvalitete

 Upravljanje projektnim ciklusom.

Na radionici je prisustvovalo 19 sudionika iz Brodsko-posavske županije.