Novi projekt u školama “Poštuj razlike – nauči kako”

U našem novom projektu “Poštuj razlike – nauči kako” bavimo se područjem prevencije nasilja nad i među djecom i mladima i provodimo ga u osnovnim školama OŠ “Vladimir Nazor” Križevci i OŠ Vladimira Nazora Zagreb, koje su nam ujedno i partneri u provedbi projekta.

Različita istraživanja pokazala su da je za uspješno suočavanje s problemom nasilja u školama potrebna intervencija na više razina (djeca pojedinačno, razredni odjel, škola, roditelji i obitelj, društvena zajednica). Projektne aktivnosti uključuju radionice s učenicima, radionice za roditelje te predavanja/radionice za učitelje i nastavnike škola, čime se istovremeno obuhvaćaju svi dionici i osiguravaju uvjeti za razvoj sigurnog i podržavajućeg školskog ozračja.

Projekt se temelji na programu “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži” za kojeg je Udruga dobila pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje te preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja za njegovo izvođenje u odgojno-obrazovnim ustanovama. Provodi se tijekom jedne godine (2020/21), direktne aktivnosti s korisnicima vežu se uz trajanje pedagoške godine, a provedbu sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.