Novi projekt “Točka promjene – obitelj bez nasilja”

Pravo na život i zaštita od bilo kakvog oblika zlostavljanja temeljne su vrijednosti društva. One proizlaze i iz temeljnih dokumenata o ljudskim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije o pravima djeteta,  Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Ustava Republike Hrvatske.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje.

Svojim novim projektom “Točka promjene – obitelj bez nasilja” ćemo u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – podružnice Maksimir, Dubrava i Sesvete te Centrom za socijalnu skrb Križevci pružiti podršku obiteljima u tretmanu centara osigurati pružanje socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Također u projekt su izravno uključeni i stručnjaci centara za socijalnu skrb kroz  kontinuirane razmjene informacija, superviziju i dodatnu izobrazbu na način kojim će unaprijediti vlastite profesionalne kompetencije.

Zahvaljujemo partnerima i donatoru na pruženoj podršci u procesu postizanja pozitivne promjene u društvu.

*korištenje materijala za naslovnu fotografiju odobreno je od strane autorice Fiona Art