Naš program “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece” pozitivno je ocijenjen

Preventivno – socijalizacijski program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ za djecu osnovnoškolske dobi Udruženje „Djeca prva“ uspješno provodi od 1997. godine. Svake godine Program je modificiran i unaprjeđivan kako bi što bolje odgovorio na trenutne potrebe korisnika: djece i roditelja, te učitelja.

Novost je da smo ove godine dobili pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i suglasnost za provođenje Programa i programskih aktivnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u osnovnim školama.

Kako smo ponovno započeli s provedbom Programa u tri zagrebačke osnovne škole, ova vijest nas posebno raduje i dodatno potiče na daljnji rad.

Svrha Programa je prevencija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, razvoj pozitivnog sustava vrijednosti i osnaživanje socijalnih vještina kod djece. Sukladno procijenjenim potrebama, programske aktivnosti usklađene su s raznim europskim i nacionalnim strateškim dokumentima i javnim politikama. Korisnici Programa su djeca, roditelji i učitelji, a Program se provodi u osnovnim školama, kroz radionice za djecu i roditelje, savjetovanje za djecu, roditelje i učitelje, te suradnju s učiteljima i stručnim suradnicima škola.