Multidisciplinarnim pristupom ponovno pridonosimo prevenciji nasilja

Uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ponovno provodimo projekt „Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja“, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb- podružnice Dubrava i Sesvete i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

…jedno od osnovnih prava svakog djeteta je pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje

 

Opći cilj projekta je doprinijeti prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i među djecom i mladima kroz primjenu multidisciplinarnog pristupa.

Specifični ciljevi projekta su:

  • osigurati dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb u okviru provedbe mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb
  • unaprijediti kompetencije stručnjaka uključenih u pružanju socijalnih usluga za suradnju i primjenu multidisciplinarnog pristupa
  • osigurati kontinuiranu podršku voditeljima mjera stručne pomoći i intenzivnog nadzora