Projekt “Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja”

Projekt „Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja“ partnerski je projekt Udruženja „Djeca prva, Centra za socijalnu skrb Zagreb- podružnica Sesvete i Centra za socijalnu skrb Križevci. Odvijanje projekta omogućeno je uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zaštita prava djece i podrška obitelji jedna su od temeljnih vrijednosti društva. Na žalost, istraživanja pokazuju da veliki broj djece u Hrvatskoj živi u obiteljima u kojima je nasilje prisutno u svim oblicima pojavnosti. Potvrđuju to i brojevi izrečenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, koje su u nadležnosti centara za socijalnu skrb. Stoga je za učinkovitu zaštitu djece, pored pravnog utemeljenja, potrebno razvijati i različite usluge i aktivnosti s ciljem prevencije nasilja nad djecom.

Opći cilj projekta je doprinijeti prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i među djecom i mladima kroz primjenu multidisciplinarnog pristupa.

Specifični ciljevi projekta su:

  • osigurati dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb u okviru provedbe mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb
  • unaprijediti kompetencije stručnjaka uključenih u pružanju socijalnih usluga za suradnju i primjenu multidisciplinarnog pristupa
  • osigurati multidisciplinarni pristup u pružanju socijalnih usluga obiteljima u obiteljsko-pravnoj zaštiti centra za socijalnu skrb kojima je izrečena mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi ili mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

Korisnici projekta su djeca, mladi i roditelji/skrbnici iz obitelji u tretmanu centra za socijalnu skrb kojima je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Središnje aktivnosti su savjetovanje i psihosocijalna podrška djece, mladih i roditelja/skrbnika te razvoj i primjena multidisciplinarnog pristupa koji uključuje i unaprjeđenje kompetencija stručnjaka za suradnju, primjenu i praćenje navedenog pristupa.

Obzirom na iskustvo Udruge u takvom načinu rada, odnosno suradnji Udruge nositelja s drugim javnim ustanovama u području socijalne skrbi (centri za socijalnu skrb, domovi socijalne skrbi) i pozitivnih povratnih informacija o takvoj vrsti pružanja podrške, možemo pretpostaviti da će i kroz primjenu multidisciplinarnog pristupa u ovom projektu, djeca, mladi i roditelji/skrbnici dobiti kvalitetan sustav podrške usmjeren kako potrebama djece, tako i roditelja/skrbnika, a sve s ciljem prevencije nasilja u svim oblicima pojavnosti, bilo direktno usmjereno na dijete bilo indirektno kroz nazočenje nasilnim odnosima u obitelji.