Projekt “Mreža za mlade za socijalno uključivanje” (UP.02.2.2.06.0246)

Od 5. svibnja 2020. godine sudjelujemo kao partneri u provedbi projekta „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ čiji je nositelj Grad Zagreb.

Kratki opis projekta: Mladi s problemima u ponašanju i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi (domovi, udomiteljske obitelji, stambene zajednice) posebno su ugroženi od socijalnog isključivanja. Mladi s problemima u ponašanju su u riziku od prijevremenog napuštanja obrazovanja što sa sobom može donijeti problematiku ovisnosti o kockanju i Internetu. Posebno ugroženu skupinu mladih koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi čine mlade majke kojima trenutni sustav socijalne skrbi ne pruža odgovarajuću intenzivniju podršku, posebice po pitanju stambenog zbrinjavanja. Upravo zbog velikog rizika od socijalnog isključivanja potrebno je osigurati adekvatne socijalne usluge ovim dvjema skupinama mladih. Na području Grada Zagreba djeluje niz organizacija civilnog društva koje pružaju podršku mladima u riziku. Međutim, u manje razvijenim županijama postoji nedostatan kapacitet, dostupnost i obuhvat adekvatne pomoći i podrške.

Upravo zbog toga projekt „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ teži uspostavi neformalne Mreže za mlade koja će obuhvatiti Grad Zagreb i tri dodatne županije (Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Osječko-baranjska županija) kako bi se osigurale adekvatne socijalne usluge s ciljem sprječavanja socijalno isključivanje navedenih skupina mladih. Cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja obrazovanja (s posebnim naglaskom na mlade s ovisnošću o kockanju i Internetu) i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi (s posebnim naglaskom na mlade majke) kroz povezivanje te uključivanje dionika u razvoj Mreže za mlade, razmjenu iskustava i podrške, savjetovanje te individualne i grupne psihosocijalne aktivnosti za povećanje zapošljivosti.

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Partneri u projektu:

  • Ambidekster klub, Zagreb
  • Hrabri telefon, Zagreb
  • Udruženje „Djeca prva“, Zagreb
  • Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoć, Zagreb
  • Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“, Zagreb
  • Dječji dom Zagreb

Početak provedbe: 8. svibnja 2020. godine

Razdoblje provođenja: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.463.765,84 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne i politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, a kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruženja „Djeca prva“.