MLADI RODITELJI – izazovi i prilike

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 12. kolovoza Međunarodni dan mladih.

U Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom stanovništva iz 2011. godine, mladi čine 18,6% ukupnog broja stanovnika, a gledajući strukturu stanovnika Grada Zagreba, petinu populacije Grada Zagreba. Njihovo socijalno osnaživanje i zaštita, jedno je od osnovnih ustavnih načela. Dosadašnja istraživanja u svijetu i u Hrvatskoj pokazuju kako je prelazak mladih u tzv. svijet odraslih sve složeniji i dugotrajniji. Potencijali mladih kao najvitalnijeg, najfleksibilnijeg i potencijalno najinovativnijeg i najkreativnijeg segmenta suvremenog društva ostaju nedovoljno iskorišteni.

Kada govorimo o mladima,  postoji jedna specifična skupina mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, a nisu nužno manjinska skupina (mladi Romi, mladi s invaliditetom, mladi iz sustava alternativne skrbi i dr.)- to su MLADI RODITELJI. Roditeljstvo predstavlja za mlade osobe dodatan izazov i mogući izvor stresa, te je i zbog izloženosti utjecaju ostalih nepovoljnih društvenih čimbenika, podrška mladim roditeljima neophodna.

Mladi koji su se zatekli u ulozi roditelja nerijetko se nalaze pod utjecajem stresa nastalog zbog roditeljskog, ekonomskog, radnog i/ili partnerskog utjecaja. Zbog otežanog ekonomskog osamostaljivanja (stopa nezaposlenih mladih u 2015. godini u Hrvatskoj dosegla je brojku od 44% – na trećem mjestu u Europi) mladi se odlučuju na ostanak u obiteljima koje su višegeneracijske (majke, očevi, bake, sestre i braća). Bliski suživot više generacija često utječe i na kvalitetu partnerskih odnosa, te kvalitetu i dosljednost odgojnih utjecaja mladih roditelja koji se često nalazi pod snažnim pritiskom odgojnih vrijednosti i metoda vlastitih roditelja. Vrlo često bake i djedovi preuzimaju uloge „pater ili mater familias“, te djeca mladih roditelja dolaze u središte konflikata i borbe moći. Ako se radi o obiteljima koje su visokorizične u svojoj lokalnoj zajednici (korisnici socijalne pomoći, obitelji nad kojima je izrečena neka od mjera obiteljsko-pravne zaštite), prijenos nasilnih i neučinkovitih komunikacijskih stilova između generacija je time dodatno olakšan. Nerijetko partner/ partnerica zamjera nedovoljnu separaciju i utjecaj roditelja svog partnera/partnerice, a „miješanje“ u život mlade obitelji često narušava granice mlade obiteljske jedinice u nastanku. Jedna od potreba je svakako i nedostatno zadovoljavanje potrebe za zabavom, malo slobodnog vremena i manja mogućnost za opušteniji životni stil. Mladi razvojno teže usklađuju različite obaveze i odgovornosti, te su time mladi roditelji češće opterećeni usklađivanjem odgovornosti roditeljstva, radnih obvezi i partnerstva. Osjećaju da imaju premalo mogućnosti izbora i premalo kontrole nad vlastitim životom.

Postoji značajan deficit programa usmjerenih na podršku mladim roditeljima. U  „Nacionalnom programu za mlade od 2014. do 2017“ govori se o nedostatku edukacije i potpore mladim roditeljima, osobito onima bez pozitivne obiteljske povijesti i potpore, o razvijanju primjerenih roditeljskih vještina i načina suočavanja s ekonomskim, radnim i roditeljskim stresom. Prema EU strategiji za mlade: Investiranje i osnaživanje za razdoblje od 2010.-2018., podržavat će se projekti zemalja članica usmjerenih na „promoviranje ciljane podrške mladim obiteljima“.

U Udruženju Djeca prva provodi se program „Zajedno smo jači- podrška mladim roditeljima“ . Program ciljano i uspješno odgovara na potrebu specifične populacije mladih roditelja/obitelji već četvrtu godinu, kroz razvijanje lokalno dostupnih socijalnih usluga (individualno i grupno savjetovanje) usmjerenih na osnaživanje životnih vještina mladih roditelja u riziku (posebice vezano uz roditeljske kompetencije i nošenje s roditeljskim stresom). Također, program osigurava informiranje i međusobno dijeljenje informacija pri ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, socijalne zaštite, prava na obrazovanje i rad. Kroz projektne aktivnosti stvorila se  socijalna mreža samopodrške mladih obitelji, koja je odličan preduvjet za bolju socijalnu integraciju. Projektom se kroz navedene aktivnosti značajno doprinosi poboljšanju kvalitete podrške mladim obiteljima, kojima je pomoć i podrška u izazovima roditeljstva izuzetno potrebna.