Međunarodni stručni skup CRTANI FILMOVI I ZAŠTITA MALOLJETNIKA

Na poziv Agencije za elektroničke medije, Udruženje Djeca prva sudjelovalo je na međunarodnom stručnom skupu “Crtani filmovi i zaštita maloljetnika- pravni okvir i najbolja praksa”, 17.10.2013..

Skup je bio organiziran kao nastavak već ranije pokrenute stručne rasprave o zaštiti djece od potencijalno štetnih sadržaja u elektroničkim medijima, održane 09.09.2013., na kojoj je Udruženje također prisustvovalo.